Styret 2018/2020

Det ble avholdt årsmøte 7.12.2017. Fordi medlemsoversikten ikke var tilfredsstillende vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i 2019 for å bekrefte vedtakene som ble gjort på det ordinære årsmøtet.  Styret som ble valgt for perioden 2018-2020 framgår av listen under.

VervNavntlfepostValgperiode
StyrelederCato Hordnes95 99 63 37cato.hordnes@gmail.com2018-2020
NestlederGeir Gundersen99 09 65 79gegundersen@gmail.com2018-2020
StyremedlemAne Mengshoel95 90 53 21anemen@gmail.com2018-2020
SekretærRune Djurhuus90 09 36 47rune.djurhuus@helse-bergen.no2018-2020
KassererRune Skjåstad92 49 22 84rune.skjastad@gmail.com2018-2020
VaramedlemAndreas Møllerløkken97 68 40 36andreas.mollerlokken@ntnu.no2018-2019
VaramedlemJan Risberg90 61 21 74jri@nui.no2018-2019
ValgkomiteOlav Eftedal94 15 09 37oeft@equinor.com2018-2019
Valgkomite Helge Lockert Hansen91 32 12 94helgeloc@gmail.com2018-2019
Revisor Gunnar Apelthun90 07 10 05gapelthun@hotmail.com2018-2019