Styret 2018/2020

Det ble avholdt årsmøte 7.12.2018 og nytt styre ble valgt på dette årsmøtet. Fordi medlemsoversikten ikke var tilfredsstillende ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte 5.4.2019 som bekreftet styresammensetningen. Styret som ble valgt for perioden 2018-2020 framgår av listen under.

VervNavntlfepostValgperiode
StyrelederCato Hordnes95 99 63 37cato.hordnes@gmail.com2018-2020
NestlederGeir Gundersen99 09 65 79gegundersen@gmail.com2018-2020
StyremedlemAne Mengshoel95 90 53 21anemen@gmail.com2018-2020
SekretærRune Djurhuus90 09 36 47rune.djurhuus@helse-bergen.no2018-2020
KassererRune Skjåstad92 49 22 84rune.skjastad@gmail.com2018-2020
VaramedlemAndreas Møllerløkken97 68 40 36andreas.mollerlokken@ntnu.no2018-2019
VaramedlemJan Risberg90 61 21 74jri@nui.no2018-2019
ValgkomiteOlav Eftedal94 15 09 37oeft@equinor.com2018-2019
Valgkomite Helge Lockert Hansen91 32 12 94helgeloc@gmail.com2018-2019
Revisor Gunnar Apelthun90 07 10 05gapelthun@hotmail.com2018-2019