Om Foreningen

Norsk Baromedisinsk Forening (NBF) ble stiftet fredag 3. desember 1979 og er den historiske årsaken til at foreningen avholder sitt tradisjonelle julemøte første fredag i desember hvert år.

NBF er en forening for deg som er interessert i dykkemedisin, dykkefysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking.

Foreningen er drevet på ideelt grunnlag og har møter 3 ganger i året. Møtene avholdes vanligvis i Bergen, men vi tilstreber å holde minst ett møte andre steder i landet.

Møtene tar opp tema innen kommersiell (innaskjærs og uta-skjærs) dykking, militær dykking, vitenskapelig dykking, rednings-dykking, hyperbar behandling og sports-dykking. Noen emner som har blitt presentert: teknisk dykking, dykkerulykker, medisinsk godkjenning av dykkere, ulike forsknings- og utviklingsarbeider som pågår i Norge, utdanning av dykkere osv.

Alle kan bli medlem. Vi holder deg orientert om møtene våre gjennom e-post, denne websiden og foreningenes Facebook side. Dersom du er interessert i dykking og fagfeltet hyperbarmedisin så skal det godt gjøres å ikke finne noe interessant i programmet vårt!