Referat fra årsmøte og webinar

Årsmøtet 2020 ble gjennomført onsdag 14.10 som et nettbasert møte. Du kan laste ned referatet herfra.

Etter møtet gjennomførte vi et webinar hvor Jan Risberg snakket om pO2 grense ved dykking (med fokus på risikoen for akutt oksygenforgiftning). Du kan laste ned et sammendrag her.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>