Årsmøte og webinar 14. oktober

Vi vet alle bakgrunnen – det er vanskelig å arrangere ordinære «fysiske» møter nå. Derfor arrangerer vi elektronisk:

Årsmøte kl 1815-1900

Årsmøtet arrangeres på «Zoom»-platformen. Vi har skrevet en liten bruksanvisning som gjør det enklere for deg som ikke har prøvd dette før.

Du kan laste ned årsmøtepapirene ved å bruke lenkene under:

Møteinnkalling
Program
Årsberetning
Regnskap 2019
Valgkomiteens innstilling
NBF – Strategiutvikling
NBF planer og budsjett 2020
(Vedtekter)

Etter årsmøtet vil det bli arrangert et faglig møte på samme platform:

Webinar kl 1900-2030: Hvilken grenseverdi for pO2 kan forsvares ved fritids- og yrkesdykking? (Jan Risberg)

I dette webinaret vil du lære om sammenhengen mellom dykkedybde, pO2 og akutt oksygenforgiftning («O2 hit»). Hvorfor er det så forskjellige anbefalinger? 1,2 Bar? !,3 Bar? 1,5 Bar? Og hvordan skal vi egentlig forstå «CNS%».  Dette webinaret er for deg som vil gjøre din egen risikovurdering når du bestemmer deg for hvor høy pO2 du mener er riktig.  Det starter med en grunnleggende innføring i hva akutt oksygenforgiftning er.  Deretter blir det en gjennomgang av originaldata som er grunnlaget for de ulike anbefalingene. Foredragsholderen er kritisk til  nytteverdien av «CNS%» og «CNS clock» – du får høre begrunnelsen hvis du deltar på møtet! Jan Risberg er foredragsholder. Risberg er Forsvarets overlege i dykkemedisin, dykkerlege på NUI og overlege ved seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland Universitetsykehus. Han er førsteforfatter av «Norske Dykke- og behandlingstabeller». Foredraget vil bli krydret med litt Kahoot – så kan du få teste dine egne kunnskaper underveis. Høyst frivillig selvsagt!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>