Høstprogrammet i NBF

Styret i NBF avholdt styremøte via Skype 11 mai.

Basert på sentrale rettningslinjer og medisinsk/faglige vurderinger vil vi ikke planlegge for fysiske møter i foreningen før «Julemøtet» i månedskiftet november/deseber tradisjonen tro i Bergen.

Vi håper på medllemmenes støtte til at vi kombinerer dette møtet med det utsatte årsmøtet for 2020, som vi tidligere har sendt ut sakspapirer til, med unntak av regnskap for 2019 og revisors gjennomgang. Dette vil bli distribuert ila mai.

Medlemmer av styret arbeider med mulighetene for å arrangere et «Webinar» etter sommerferien. Dette vil i så fall bli annonsert i god tid.

NBF har pr dato registrert 45 personlige og 11 bedrifts medlemmer, og økonomien er god slik at når samfunnet normaliseres er vi godt rustet til gode møter med egne og inviterte foredragsholder fra inn og utland.

Ellers deltar NBF i planleggingen av Yrkes Dykker Konferansen (YDK) 2020 hvor vi tilrettelegger og foreslår program innlegg innen dykke medisin og fysiologi.

Vi anbefaler våre medlemmer og bekjente å lese mer om YDK som planlegges den 10. og 11. november på NUI sin nettside.

Vi håper alle våre medlemmer har det bra i disse spesielle tider, ønsker dere alle en best mulig sommer, og ser frem til å møtes på Julemøtet.

For Styret

Cato Hordnes
styreleder

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>