Årsmøtet 23. april er kansellert

Bakgrunnen er åpenbar – Covid-19 situasjonen gjør at denne typen møter foreløpig ikke lar seg gjennomføre.

Vi i styret i NBF gleder oss til situasjonen normaliserer seg, men her og nå har landet vårt større utfordringer enn at vi må utsette årsmøte og medlemsmøtet.

Det er ren spekulasjon å antyde når vi vil møtes igjen, men at vi skal møtes er sikkert. Og da skal vi informere dere skikkelig (på Facebook, denne nettsiden og på mail).

I mellomtiden gir vi de samme rådene som dere har hørt så mange andre steder: Hold dere oppdatert på anerkjente nettsteder som helsenorge.no og fhi.no, følg myndighetens smittevernråd og ta vare på hverandre.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>