Jubileumsmøte avholdt på NUI 6. desember

Foreningens 40-års jubileum ble avholdt på NUI fredag 6. desember. Kåre Segadal presentete både foreningens historie og utvalgte viktige hendelser i norsk dykkehistorie. Programmet forøvrig kan lastes ned her.

Etter at den faglige delen av møtet var over fikk de interesserte en omvisning på NUI. Møtet ble avsluttet med en hyggelig sammenkomst i kantina på NUI med masse deilig Tapas og tilhørende god drikke.

Takk for en flott markering av jubileet vårt.

Vi kommer tilbake til 2020-programmet. Garantert mye å glede seg til!!!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>