Neste møte: Torsdag 17. oktober på Haukeland!

Styret holder nå på å legge de siste detaljene på plass for neste medlemsmøte. Møtet blir arrangert torsdag 17. oktober på Haukeland Universitetssykehus. 

Hold av dagen – vi skal holde dere oppdatert!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>