Ja – vi er liv laga – og nå bretter vi opp ermene!

2018 var ikke noe godt år for foreningen. Vi avholdt bare ett medlemsmøte. På årsmøtet vårt 7.12.18 hadde vi en diskusjon om foreningens framtid og de drøyt 30 oppmøtte var enige om at foreningen skulle drives videre. Nå har vi fått et nytt styre. Møteplanen for 2019 er lagt opp med tre medlemsmøter. Neste medlemsmøte […]

Posted in Nyheter | Leave a comment