Årsprogram

Tanken var god – på denne siden skulle vi publisere møteprogrammet. Ettersom vi ikke har avholdt medlemsmøter i 2018 og dato for julemøte er uviss så er det lite innhold å skryte av her….