Årsprogram

Programmet for 2017 er slik:

  • Fre 28.4: Medlemsmøte og årsmøte i Bergen – Trolig Høgskulen på Vestlandet/Dykkerutdanningen
  • Høstmøte. Dato og sted ikke fastsatt
  • Fre 1.12: Det tradisjonelle julemøtet