Årsprogram 2019

Tentativ møteplan for 2019 er slik:

5. april: Årsmøte og medlemsmøte på Haukeland Universitetssykehus. Fokus: Forskning og utvikling. Dykking på KNM Helge Ingstad

30. august: Midt-Norge (Trondheim): Fokus – dekompresjonsutfordringer ved dykking i havbruk. 

6. desember: Bergen