Fremtiden for NBF – bør vi nedlegges eller finnes det noen ildsjeler som vil utvikle foreningen?

Vi i det sittende styret i NBF har ikke gjort en god nok jobb. I 2017 avholdt vi to møter, i  2018 har vi ennå ikke avholdt noe møte. (Joda – det blir julemøte tradisjonen tro i år også, men vi har altså ikke avholdt et eneste medlemsmøte i 2018.) Da NBF ble opprettet var det typisk fire møter i året. Det var tunge innslag av forskning og spesielt fysiologiske og medisinske tema dominerte. Over tid har møtefrekvensen falt, men vi har i alle fall klart å opprettholde en frekvens på 3 møter i året fram til 2016. 

Hvis mangelfull møtefrekvens i hovedsak skyldes inaktivitet fra styret så lar det seg lett rette på ved å velge et nytt og mer engasjert styre på årsmøtet vårt 7. desember.  Men vi i styret har diskutert om mangelfull møteaktivitet reflekterer situasjonen i norsk dykking generelt og dykkerelatert forskning spesielt.  De tradisjonelt tunge dykkemedisinske miljøene i Bergen og Trondheim har blitt mye mindre. Omfanget av off-shore dykking er på et mye lavere – om enn stabilt – nivå sammenlignet med “gullalderen” i 1980 årene. 

Vi i styret inviterer foreningens medlemmer til å ta aktivt del i diskusjonen om foreningens framtid. Er det behov for oss? Ivaretar vi behovet til en nasjonal forening eller har vi blitt en lokal forening for dykkeinteresserte i Bergensområdet? Kan foreningen revitaliseres ved å velge et nytt og engasjert styre? Det er medlemmene som “eier” foreningen. Det er dere som må si hva dere ønsker og mener.  Bruk anledningen og kommenter på dette innlegget og ikke minst på Facebook! 

Vi gjør dette tilgjengelig også på mail til medlemmene og på Facebook.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Neste medlemsmøte: Fredag 7. desember kl 0900-1530 i Bergen

Det har vært beklagelig lite aktivitet i foreningen dette året. Styret har våknet til liv nå og 7. desember vil vi arrangere medlemsmøte og årsmøte i Bergen. Vi holder på å finne egnet lokale, men vil prøve å finne noe i Fleslands-området slik at deltakelse for utenbys medlemmer blir enklest mulig. Vi har skissen til program klart, men må få bekreftelse fra foredragsholderne. Men vi vil allerede nå varsle om at vi arbeider seriøst for å få tak i en av dykkerne som deltok i redningsaksjonen i grotten i Thailand tidligere i sommer.  Vi kommer tilbake med mer info senere.  

Posted in Nyheter | Leave a comment